نویسنده = آیت مولائی
تعداد مقالات: 2
1. مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی

دوره 83، شماره 107، پاییز 1398، صفحه 1-1

10.22106/jlj.2019.74190.1766

بهروز سعادتی راد؛ آیت مولائی