نقدی بر سیر تکوین حقوق خانوادۀ ایران در دوران معاصر

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

10.22106/jlj.2020.100773.2523

چکیده

کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هم‌اکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوۀ تدوین قانون مهم‌ترین آن‌هاست. به نظر می‌رسد توجه به عناصر واقع‌گرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوۀ علمی، می‌تواند کارآمدی قوانین حقوق خانواده را افزایش دهد و آن را به هدف اصلی خود نزدیک‌تر سازد. در این راستا مطالعات تاریخی و جامعه‌شناختی راهگشاست. به همین دلیل در ابتدا با بیان روند قانون‌گذاری در حوزۀ حقوق خانواده، از دوران مشروطه تاکنون، داده‌های تاریخی مورد نیاز برای این تحلیل را فراهم کرده‌ایم. هدف اصلی این مقاله تلاشی برای ارائۀ راهکار افزایش کارآمدی قانون است و با نظر به تجربیات تاریخی بیان‌شده، «مطالعۀ تجربی حقوق» را به این منظور، اجمالاً معرفی و پیشنهاد خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A CRITICAL REVIEW OF HISTORY OF FAMILY LAW IN IRAN

نویسندگان [English]

  • hadi VAHIDI FERDOUSI 1
  • ZAKIE NAEEMI 2
1 Assistant professor at shahid beheshti university
2 researcher at ijri
چکیده [English]

The effectiveness of the family law, depends on its effectivity in society, and any incompatibility of the social and legal system governing the family, is preventing this from happening. This damage, which is already present in our legal system, is due to factors that are the most important of which are the method of inacting the law. It seems that attention to reality and the study of social studies in a scientific manner, can increase the effectiveness of family law and bring it closer to its main goal
The effectiveness of the family law, depends on its effectivity in society, and any incompatibility of the social and legal system governing the family, is preventing this from happening. This damage, which is already present in our legal system, is due to factors that are the most important of which are the method of inacting the law. It seems that attention to reality and the study of social studies in a scientific manner, can increase the effectiveness of family law and bring it closer to its main goal

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legislation
  • family law
  • Realism