جایگاه خاص مراجع اقلیت های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آنها

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گیلان؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22106/jlj.2019.43973.874

چکیده

یکی از نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده در ماده 4 این قانون و در رابطه با مراجع اقلیت های دینی مشاهده می شود . در رابطه با صلاحیت این مراجع و ارتباط آنها با محاکم قضایی می توان گفت ، اشاره ی قانون گذار به مراجع خاص اقلیت های دینی به معنای نفی صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به امور اقلیت هابر مبنای قواعد و عادات مسلمه متداوله ی دین و مذهب متنوع آنان است علاوه بر این ، با توجه به اینکه این مراجع صلاحیت رسیدگی به احوال شخصیه و امور حسبی اقلیت های دینی را دارند و در قانون به رسمیت شناخته شده اند می توان آنها را با کمی اغماض ، جزئی از نهاد قضاوتی قضایی از نوع استثنایی دانست که تصمیماتشان در دادگاه معتبر بوده و تا زمانی که مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشد مورد تنفیذ و اجرا قرار می گیرد .

کلیدواژه‌ها