تحلیل حقوقی ـ اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های تجارتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

غالب نظام‌های حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نموده‌اند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان این‌گونه معاملات نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران کاستی‌هایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنۀ معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانت‌اجرای مناسب حقوقی و شرایط لازم جهت اعلام بطلان معاملات وجود دارد که بعضاً موجب صدور آرای متعارضی از جانب دادگاه‌ها نیز گردیده است. درخصوص کاستی‌های فوق در مقاله پیشنهاد گردید که یک تاریخ توقف معین (حسب مورد 6 ماه تا 2 سال) در قانون پیش‌بینی گردد و معیار توقف، توقف ماندگار و غیرقابل‌علاج باشد و نه قدیمی‌ترین توقف، اصل بر صحت معاملات از تاریخ توقف گذاشته و بطلان امری استثنائی تلقی گردد، به‌جای ضمانت‌اجرای بطلان از ضمانت‌اجرای غیرقابل‌استناد استفاده شود و تأثیر برخی الزامات نظیر حسن/سوء‌نیت اشخاص در بطلان معاملات به‌دلیل آثار منفی اقتصادی آن صرفاً محدود به موارد خاص گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal and economic analysis of the Avoidance of Pre-Bankruptcy Transactions

نویسندگان [English]

 • Mohsen Sadeghi 1
 • mostafa kooshki 2
1 Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Most legal systems to protect the property of a bankrupt merchant and creditors provide several mechanisms to reverse transactions entered into by a debtor prior to the commencement of the bankruptcy procedure. Analysis of the legal and economic logic governing the invalidity of such transactions shows that in the Iranian legal system there are shortcomings such as no time limit regarding the length of twilight periods, the scope of avoidable transactions, the provision of remedies and the necessary conditions for the avoidance of perfectly valid transactions. Regarding the above shortcomings, it was suggested that a specific length of twilight periods (6 months to 2 years, as the case may be) be provided in the law And the criterion for insolvency should be permanent and incurable cessation, not the oldest cessation. from the date of cessation of the company The principle is the correctness of transactions and the invalidity is considered an exceptional matter, Use the Unenforceability (Inopposabilité) guarantee instead of the nullity guarantee And the effect of some requirements such as good / bad faith of persons in the invalidity of transactions due to its negative economic effects should be limited to specific cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bankruptcy
 • Voidable Contracts
 • Non-voidable contracts
 • company
 • Pre-Bankruptcy Transactions
دوره 86، شماره 117
فروردین 1401
صفحه 233-256
 • تاریخ دریافت: 20 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 مرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 16 مرداد 1400