سازگاری مقررات شرکت سهامی خاص و حرفۀ پزشکی با بهره‌گیری از آورده‌های حقوق تطبیقی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

سازگاری مقررات حاکم بر شرکت سهامی و پزشکی آسان نیست؛ نمی‌توان تمام مقررات شرکت سهامی خاص به‌عنوان بهترین ابزار سرمایه‌داری مدرن را برای اجرای حرفۀ پزشکی پذیرفت. در خصوص تحقق سازگاری مقررات چنین شرکتی در همۀ مراحل وجودی شرکت که عبارت است از تشکیل، حیات و پایان و در رابطه با تمام ویژگی‌های پزشکی، اعم از سوداگرانه نبودن، استقلال و صلاحیت خاص علمی و ره‌آورد آن، یعنی اعتماد آگاهانۀ بیمار نگرانی‌هایی وجود دارد. با وجود این، خوشبختانه در پرتوی بهره‌گیری مناسب از قواعد شرکت‌های اشخاص و نیز آورده‌های حقوق تطبیقی، سازگاری مطلوب ممکن است. اعتماد بیمار، ارمغان تکلیف پزشک به‌ اجرای انحصاری و مؤثر در شرکت و مسئولیت نامحدود شریک و شرکت می‌باشد. استقلال پزشک با اعمال محدودیت در جذب شریک، پذیرش قاعدۀ «هر شریک، یک رأی» و حق کناره‌گیری تقویت می‌شود؛ مدیریت همۀ شرکا، ممنوعیت دخالت مدیر در حرفه و تقویت اکثریت‌ها وضعیت را بهبود می‌بخشد. تساوی آورندگان متفاوت، نفی سوداگری در طبابت را به‌همراه دارد. رویکردی که با محدودیت جذب سرمایه‌های بیرونی تقویت می‌گردد. لحاظ خدمات حیاتی موضوع فعالیت شرکت، که به لطف صلاحیت علمی خاص طبیبان تحقق می‌یابد، اقتضا می‌کند که اسباب بطلان و انحلال کاهش یابد و اثر قهقرایی بطلان محو شود. با این دگرگونی‌ها، طبابت امکان حیات در «صدف شرکت سهامی خاص» را می‌یابد و از امتیازات آن، به‌ویژه شخصیت حقوقی مستقل بهره‌مند می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compatibility of the rules of a closely held corporation and a medical profession (Using the findings of comparative law)

نویسنده [English]

  • Seyed Abbas Seyedi Arani
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities and Law, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

Compatibility the rules governing a joint stock company and a medical company is not easy; can’t be accepted all the rules of a closely held corporation as the best tool of modern capitalism to performance medical profession. There is concerns about for the compliance of the rules of such a company in all stages of the company's existence, which is the formation, life and end and in relation to all the characteristics of medicine, including non-commercialism, independence and special scientific competence and the result that's mean, the patient's conscious trust. Nevertheless, fortunately optimal compatibility is possible in the light of proper benefit of rules of companies of persons and results of comparative law. Patient trust is gift of physician's duty to perform exclusively and effectively in the company and unlimited liability of partner and company. Physician independence is enhanced by apply restrictions in attracting a partner, acceptance of the rule "Each partner, one vote" and the right to withdraw the partner. Manage all partners, prohibit the manager from interfering in the profession and strengthen the majorities improves the situation. Equality of different bringers it leads to the denial of business in medicine: an approach that is reinforced by the limitation of attracting external capital an approach that is reinforced by the limitation of attracting external capital. In terms of vital services, the subject of the company's activity which is achieved thanks to the special scientific competence of physicians requires that causes of invalidity and dissolution are reduced and remove the regressive effect. However, medical the possibility of life in "Small shell of a special joint stock company" Finds and it benefits from its advantages, especially the Independent legal personality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • independence
  • Conscious trust
  • Medical
  • Capital Company
  • Lack of speculation