موضوعات = جامعه شناسی حقوق
تعداد مقالات: 2
1. عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چارچوب حقوق عمومی ایران به مثابه نوعی هستی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22106/jlj.2021.528578.4111

زین العابدین یزدان پناه؛ محمدجواد جاوید


2. نگاهی به نتایج نقش‌آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصۀ سیاست کیفری در ایران

دوره 83، شماره 108، زمستان 1398، صفحه 163-183

10.22106/jlj.2020.98471.2464

علی صالحی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ سیددرید موسوی مجاب