کلیدواژه‌ها = تعادل دو عوض
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های غیرمنصفانه بودن قرارداد

دوره 75، شماره 75، پاییز 1390، صفحه 37-73

10.22106/jlj.2011.11076

محمد ساردویی نسب؛ سیدجعفر کاظم پور