کلیدواژه‌ها = ثمن
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس

دوره 76، شماره 80، زمستان 1391، صفحه 121-143

10.22106/jlj.2012.11040

مهدی الهویی نظری؛ جمشید یحیی پور