کلیدواژه‌ها = اموال دولتی و عمومی
تعداد مقالات: 1
1. زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی

دوره 83، شماره 106، تابستان 1398، صفحه 1-1

10.22106/jlj.2019.93950.2343

اسدالله یاوری؛ یوسف باقری