نویسنده = اسلام رجبعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جرم زمین‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران

دوره 81، شماره 97، بهار 1396، صفحه 53-77

10.22106/jlj.2017.25900

حسین میرمحمدصادقی؛ اسلام رجبعلی