نویسنده = اسماعیل هادی تبار
تعداد مقالات: 1
1. تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم انگاری سقط جنین

دوره 83، شماره 105، بهار 1398، صفحه 211-234

10.22106/jlj.2019.35492

اسماعیل هادی تبار؛ مریم مهری متانکلایی