تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم

10.22106/jlj.2019.35491

چکیده

چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه­ ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ­ای وارد نشود. این پژوهش به بررسی دامنه و ماهیت وظایف و فعالیت­ های قانونی ضابطان دادگستری در تعامل با حریم خصوصی خودرو شهروندان پرداخته است. در این نوشتار مقررات حاکم بر وضعیت ­هایی که امکان نقض حریم خصوصی خودروی شهروندان در آن توسط ضابطان دادگستری وجود دارد تحلیل شده است. در یک ارزیابی کلی می­توان گفت که قوانین موجود در مورد این حوزه از حریم خصوصی، در جرایم مشهود و غیرمشهود به درستی از سیاستی افتراقی پیروی کرده­ است. هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیش­بینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیت ­های اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویه­ های سلیقه­ ای خلاف قانون می­شود که در نهایت منجر به نقض غیرقانونی حق حریم خصوصی خودرو شهروندان می­گردد. یافته­ های این نوشتار حاکی از این است که می­توان با توسل به راهکارهایی منطقی به دو هدف بنیادین ایجاد امنیت و حفظ حق حریم خصوصی خودرو به صورت توأمان دست یافت.

کلیدواژه‌ها