هزینۀ دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 قاضی دادگستری، دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینۀ دادرسی است. شورای رقابت به‌موجب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینۀ این وظایف، مستلزم صرف هزینه‎های بسیار است. در حال حاضر این هزینه‎ها توسط دولت تأمین می‎شود اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به رویکرد سایر کشورها در تأمین این هزینه‎ها بهتر است حداقل بخشی از منابع مالی مورد نیاز شورا از محل‎های دیگر همانند دریافت وجوهی از متقاضیان خصوصی دریافت خدمات شورا تأمین شود. در این پژوهش تجارب نظام‎های حقوقی ایالات متحده، کانادا، ژاپن، ترکیه، دانمارک، انگلستان، سوییس، ایرلند، آفریقای جنوبی، و هنگ کنگ در تأمین هزینه‎های دادرسی دعاوی رقابتی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با روشی تحلیلی، با بررسی دلایل توجیهی اخذ هزینۀ دادرسی در دعاوی و با استفاده از تجارب سایر نظام‎های حقوقی، نظام دریافت هزینۀ دادرسی در دعاوی رقابتی و ادغام‎ها در حقوق ایران را با پیشنهاد چند مادۀ قانونی طراحی می‎کند تا پیش‎زمینه‏‎ای برای اصلاح قانون و بهینه‌سازی نظام رقابت ایران فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Litigation Costs in the Competition Law Violation Cases

نویسندگان [English]

  • Mina Hosseini 1
  • Behnam Ghafari 2
1 Assistant Professor of Law, Faculty of Humanities, University of Science and Culture, Tehran, Iran
2 Judge of Justice, PhD in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the issues that have received less attention in competition litigation cases in our legal system is the litigation costs problem. The Competition Council has several tasks under "the Act of the execution of the General Policies of Article 44 of the Constitution"(2007), which requires a great deal of expense to perform optimally. At present, these costs funded by the government. Although in the current state of the economy with considering other countries' approaches to financing these costs, it is better to have at least some of the funding required by the council from other sources (such as receiving fees from private applicants).
This study investigates the experiences of the US, Canada, Japan, Turkey, Denmark, the UK, Swiss, Ireland, South Africa, and Hong Kong legal systems in providing competition litigation costs.
This article, in an analytical way, examines the justification for collecting litigation costs. Using the experience of other legal systems, it proposes a method (along with suggesting some articles) for allocation of litigation costs in the Iranian competition law and merger control regime to introduce a basis for reforming the law and optimizing Iran's competition system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competition
  • Competition Law
  • Litigation costs
  • Competition Council
  • competition system