دادرسی فوری و دستور موقت در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری

نویسنده

رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری

10.22106/jlj.1992.239799

عنوان مقاله [English]

دادرسی فوری و دستور موقت در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری

نویسنده [English]

  • Nasrollah Sardolhefazi