شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح از جانب زوجه


عنوان مقاله [English]

شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح از جانب زوجه

نویسنده [English]

  • Mohammad Mosavibojnordi