استفاضه و نقش آن در اثبات دعاوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق خصوصی دانشگاه قم

چکیده

استفاضه یک دلیل اثبات شناخته‌شده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاه‌های متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگی‌های قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه باشد. در این صورت، این دلیل تحت عنوان تحقیق محلی و با رعایت مقررات تحقیق محلی در اثبات دعاوی، مؤثر است. در سایر موارد، با استناد به روح اصل 167ق.ا. و ماده 3ق.آ.د.م. این دلیل با رعایت احکام مستخرج از منابع و فتاوای فقهی قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Estefaze" and its Role in Proof of Action

نویسنده [English]

  • Mehdi Hasanzade
چکیده [English]

Estefaze is a known proof in "Fiqh" that numerous and different viewpoints are presented about its definition, its basis and its qualifications. The nature and role of this evidence is disputable in judicial proceedings. Contrary to what has concept, this proof is not equal with what is propounded in laws under the title of "local investigation". In spite of this, this is possible that in some cases the result of local investigation be access to Estefaze. In this case, this evidence is e