قابلیت اعمال استانداردهای ایزو 9001 در فعالیت های قضایی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده