پیشرفت‌های اخیر در قانون خانواده‌ی افغانستان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

قاضی دادگستری

چکیده

«هاشم کمالی»، حقوق‌دان افغانی در سال 1985 در کتاب خود با عنوان «حقوق در افغانستان» این‌گونه نوشت: «یک مرد در افغانستان می‌تواند به یکی از چهار روش زیر همسر اختیار کند: او می‌تواند یک بیوه را به ارث ببرد؛ می‌تواند در یک ازدواج مبادله‌ای، عروسی را به دست آورد؛ همسری را به عنوان غرامت جرمی که خود یا بستگانش قربانی آن بوده‌اند، به دست آورد یا قیمت همسر خود را بپردازد. هیچ یک از سه روش ارث بردن یک بیوه، ازدواج مبادله‌ای و یا همسران به مثابه‌‌ی غرامت جرم، مطابق موازین شرعی و قطعاً استانداردهای حقوق بشر نیست.» هدف این نوشتار، بررسی تحولات حقوقی افغانستان در راستای حذف روش‌های همسرگزینی پیش‌گفته و پاسخ به این پرسش است که آیا بعد از تحولات سیاسی افغانستان در بیست سال اخیر؛ تجربه‌‌ی غلبه‌ی روس‌ها (1988-1979) که تمایل به عرفی کردن سیستم حقوقی داشتند، دوره‌ی تأسیس مجدد نظام اسلامی توسط مجاهدین یا جنگ مدنی (1994-1988) و حکومت طالبان که در تحمیل عقیده‌ی متعصبانه و سخت از اسلام تلاش می‌نمودند (2001-1994)، این وضعیت همچنان باقی است؟ 

کلیدواژه‌ها