بررسی تأثیرات تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه بر حقوق مالی دارندگان سهام عدالت

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

چکیده

طرح توزیع سهام عدالت با هدف توانمند‌سازی مردم کم‌برخوردار و توزیع ثروت در قالب شرکت‌های تعاونی، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست توسعه بخش تعاون از طریق تشکیل شرکت‌های مزبور، زمانی می‌تواند به اهداف عالیه تعاون در کشور چون کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی منجر شود که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به‌صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی‌شود لیکن مسائل و مشکلاتی نیز در راستای استیفای حقوق مزبور پیش روی دارندگان سهام عدالت وجود دارد. در این مقاله ضمن تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت، چون حق انتقال سهام شرکت تعاونی عدالت شهرستانی، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... به بررسی تأثیرات تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) بر حقوق مالی دارنده سهام عدالت و چالش‌هایی که با آن مواجه شدند، ‌پرداخته می‌شود. درنهایت راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت ارائه داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


الف - فارسی

-      آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری؛ سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، جلد دوم، چاپ یازدهم، نشر سازمان چاپ و انتشارات، 1388.

-      اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکت‌های تجاری، جلد دوم، چاپ هشتم، سمت، 1385.

-      پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت‌های تجاری، چاپ دوم، سمت، 1386.

-      تفرشی، عیسی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، جلد اول، نشر دانشگاه تربیت مدرس، 1387.

-      جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، گنج دانش، 1370.

-      حسنی، حسن، حقوق تعاونیها، سمت، 1381.

-      حقیقی، ایمان، «تجزیه و تحلیل طرح واگذاری سهام عدالت»، مجله راهبرد یاس، شماره ششم، 1385.

-      خزاعی، حسین، حقوق تجارت؛ شرکت‌های تجاری، جلد دوم، نشر قانون، 1385.

-      ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد سوم، چاپ سوم، دادگستر، 1378.

-      شفیعی، اکرم‌السادات، شرایط و آثار نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، 1386.

-      شهری، غلامرضا و سروش ستوده جهرمی ، نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل کیفری از سال 1372 تا 1373، جلد دوم، نشر روزنامه رسمی، 1375.

-      صقری، منصور، تعریف شرکت تجاری، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1371.

-      عطایی، امید، «بررسی مبانی قانونی واگذاری سهام عدالت»، گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، 1388.

-      فلاح تفتی، زینب، اداره سهام عدالت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1389.

-      کابلی‌زاده، احمد، خصوصی‌سازی مردمی؛ کارایی همراه با عدالت، نشر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1384.

-      کاویانی، کورش، حقوق شرکت‌های تجارتی، میزان، 1386.

-      کوزه‌چی، هادی و محمد امین زرگرزاده، ، پیشنهادهایی برای بهبود ساختار طرح سهام عدالت، مجله سیاسی اقتصادی، شماره 244-24، 1386.

 

ب - انگلیسی

- Wolfgang Aussenegg, Going Public in Poland: Case - by –Case Privatizations, Mass Privatization and Private Sector Initial Public Offerings, Vienna University of Technology, Final First Draft, December 1999.       

- David Ellerman,  Voucher Privatization with Investment Funds: An Institutional Analysis, World Bank, May 1924.