کلیدواژه‌ها = موانع همکاری
تعداد مقالات: 1
1. تسهیم اموال؛ راهبرد نوین همکاری کشورها در زمینه استرداد اموال و عواید ناشی از جرم

دوره 83، شماره 106، تابستان 1398، صفحه 1-1

10.22106/jlj.2019.104461.2643

عطاءاله رودگر کوهپر؛ بهزاد رضوی فرد