نویسنده = محمدجعفر حبیب زاده
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم

دوره 80، شماره 95، پاییز 1395، صفحه 61-81

محمد جعفر حبیب زاده؛ ولی‌اله صادقی


2. اعاده‌ حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها

دوره 79، شماره 91، پاییز 1394، صفحه 85-105

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی


3. جنایات ارتکابی در زندان ابوغریب از منظرعدالت کیفری

دوره 76، شماره 80، زمستان 1391، صفحه 227-256

سهراب صلاحی؛ علی خالقی؛ محمدجعفر حبیب زاده


4. هرزه‌نگاری در حقوق کیفری ایران

دوره 75، شماره 76، زمستان 1390، صفحه 89-121

محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان