نویسنده = محمد جواد شریعت باقری
تعداد مقالات: 4
2. تعدی و تفریط و تلف قبل از قبض

دوره 65، شماره 35، تابستان 1380، صفحه 97-108

محمد جواد شریعت باقری


3. اتلاف و غرور

دوره 64، شماره 33، زمستان 1379، صفحه 47-62

محمد جواد شریعت باقری


4. صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی

دوره 63، شماره 29-28، پاییز 1378، صفحه 79-106

محمد جواد شریعت باقری