اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2804
تعداد پذیرش 182
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 2423
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1881

مقالات منتشر شده (از سال 1369)
تعداد دوره‌ها 32
تعداد شماره‌ها 102
تعداد مقالات 972
تعداد مشاهده مقاله 1742508
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2385626
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 139 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 21 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 213 روز
درصد پذیرش 6 %