اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3142
تعداد پذیرش 223
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 2715
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2098

مقالات منتشر شده (از سال 1369)
تعداد دوره‌ها 32
تعداد شماره‌ها 104
تعداد مقالات 1011
تعداد مشاهده مقاله 1999480
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2593789
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 139 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 232 روز
درصد پذیرش 7 %