نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی جنت مکان، حسین تروریسم برهم زننده دسته بندیهای حقوقی حقوق بین الملل [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 55-68]

ا

 • اسدیان، ترحم نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 590 سال 72 [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 236-241]
 • اسعدی، سید حسن مصرف مواد مخدر از دیدگاه حقوق جزاء فقه اسلامی و عرف [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 141-152]
 • السان، مصطفی کنوانسیون جدید اروپا درباره ورشکستگی بین المللی [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 119-140]
 • امینیان مدرس، محمد نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: و چند مقاله دیگر توضیحاتی پیرامون «تقویت منافع» و «عدم النفع» [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 223-229]

پ

 • پاکدل، سید جلیل قد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: بررسی علل اطاله رسیدگی به تخلفات اداری در هیأتهای بدوی و تجدید نظر [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 223-241]
 • پوربافرانی، حسن اصل صلاحیت واقعی در حقوق جزای بین الملل و ایران [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 61-86]
 • پورکامی، رحیم بیع کالی به کالی [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 165-177]
 • پورهاشمی، سید عباس دیوان کیفری بین المللی با نگاهی به حقوق ایران [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 89-97]

ج

 • جلالی، محمود حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 33-54]
 • جمشیدی، علیرضا گفتمان سیاست جنایی در لایحه قضائی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان [دوره 67، شماره 45، 1382، صفحه 62-102]
 • جهان بین، داریوش نقش رسانه ها در کنترل امنیت اجتماعی [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 93-119]

ح

 • حسینی، سید محمدرضا نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: «چند نکته عملی پیرامون اعتبار امر مختوم در امور مدنی» موضوع بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 229-235]
 • حسینی، سید یوسف حق انتخاب قاضی [دوره 67، شماره 45، 1382، صفحه 160-176]

خ

د

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد سازوکارهای بین المللی برای مبارزه با سلاحهای شیمیایی [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 19-31]
 • رضوانی، صادق نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 245-264]
 • رضوی فرد، بهزاد برخی تجارب کشورهای غربی در زمینه حقوق کیفری اطفال [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 69-88]
 • رون زاد، علیرضا عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 147-164]

ز

 • زنگنه، ولی اله نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: «حواله» «از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیر بانکی» [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 208-218]
 • زینالی، حمزه کیفر بدنی [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 43-69]

س

 • سادات اسدی، لیلا دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران [دوره 67، شماره 45، 1382، صفحه 103-123]
 • سقزچی، حمیدرضا انتقاداتی بر قانون و نرسیدگی به تخلفات قضات [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 212-217]
 • سلماسی، غلامرضا نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: قوانین در ارتباط با بیماریهای روانی [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 264-286]

ش

 • شاکری، ابوالحسن عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 147-164]
 • شریف، علی نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: پژوهش و مروری بر حقوق خانواده در کشور کانادا [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 181-194]
 • شریفی، یداله مکتب سکوت در حقوق اسلام (تاسیس حقوقی مالا نص فیه) [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 194-202]

ص

ط

 • طالب احمدی، حبیب معاملات قابل ابطال در حقوق ایران [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 71-92]
 • طاهرخانی، حسین قرارداد با عوض شناور از دیدگاه اصول حقوقی [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 121-146]

ع

 • عبداللهی، اسماعیل ترجمه: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ژاپن [دوره 67، شماره 45، 1382، صفحه 178-198]
 • عینی، محسن تعارض قوانین مربوط به تجدید نظر از حکم کیفری، در زمان [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 9-18]

ف

 • فتحعلی، محمدهادی بررسی تحولات قوانین و رویه قضایی در خصوص خسارت دادرسی [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 105-140]

ق

 • قاسمی، قاسم تحول زندان در ایالات متحده آمریکا [دوره 67، شماره 45، 1382، صفحه 199-216]
 • قدس، سید ابراهیم نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: و چند مقاله دیگر: شاکی و مفتری [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 201-208]
 • قربان پور، امیرمهدی تعلیق در عقود، اعتبار و آثار آن [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 141-164]

ک

 • کاشفی اسماعیل زاده، حسن میانجیگری بین مرتکب و بزه دیده: مدل «دی واگ» در کولونی (آلمان) [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 87-104]
 • کاویانی، مرتضی نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: راجع به هزینه دادرسی [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 242-269]

گ

 • گودرزی، محمدرضا بزه دیدگی اطفال بزهکار (پژوهشی میدانی درباره بزه دیدگی مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران) [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 99-118]

م

 • مجیدی، سید محمود نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: نقد و بررسی ماده 72 قانون مجازات اسلامی [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 218-223]
 • موسوی مقدم، محمد نقد لایحه مبارزه با پول شویی [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 202-212]
 • موسوی مقدم، محمد نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: هنر قانون نویسی [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 242-245]

ن

 • نیازپور، امیرحسن پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم [دوره 67، شماره 45، 1382، صفحه 124-159]

ی

 • یاوری، جواد تجاوز جنسی در زندانهای ایالات متحده امریکا [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 153-175]