نمایه نویسندگان

آ

ا

پ

 • پهلوزاده، عباس آثار حقوقی انتقال مال توقیف شده [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 119-130]
 • پورسید، بهزاد قانون تجارت الکترونیک و نوآوری های آن [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 49-60]

ج

 • جاویدنیا، جواد نقد وبررسی جرم های مندرج در قانون تجارت الکترونیکی [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 125-178]
 • جعفری، امین ابراز پشیمانی از ارتکاب جرم اقتصادی و بازرگانی در حقوق فرانسه [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 105-118]
 • جلالی فراهانی، امیرحسین مزیت ها و محدودیت های فضای سایبر در حوزه های آزادی بیان، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 61-100]
 • جوانبخت، امیرحسین کنوانسیون جرم های سایبری: اجرای هماهنگ حقوق کیفری بین المللی چشم انداز فرآیند دادرسی عادلانه چیست؟ [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 181-216]

ر

 • رودگر کوهپر، عطاءاله تحلیل دستورالعمل نحوه ی احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح مصوب 1/9/1384 [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 109-120]

ز

 • زرکلام، ستار قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 27-48]
 • زرگوش، مشتاق شرایط شهروندی در اتحادیه اروپا [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 173-189]
 • زینالی، امیرحمزه جرم یقه سفید، نه مجرم یقه سفید [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 185-206]

ش

ض

 • ضرغامی، فرید کارکرد دادسرا در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در کاهش جمعیت کیفری زندان [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 89-106]

ع

ف

ک

 • کارگزاری، جواد مفهوم شهروندی [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 153-172]
 • کاظم زاده، علی نگاهی به ماده واحده ی قانون اصلاح ماده ی 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 79-87]
 • کاظمی، سیدعلی موانع و چالش های تدوین لایحه ی حمایت از حقوق شهروندی در ایران [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 119-134]
 • کاظمی، قباد ردیابی، ضبط و مصادره ی عواید ناشی از فساد در چهارچوب نظام عدالت کیفری یا خارج ازآن [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 149-164]
 • کنور تبریزی، مهدی نقدی بر مسؤولیت سردفتران اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 121-134]
 • کوشکی، غلامحسین حمایت از حریم خصوصی در مکان خصوصی در مقررات دادرسی کیفری ایران [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 135-150]

م

ن

 • نصیری، مراد ضمانت ازعیب مخفی مبیع در حقوق فرانسه [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 63-76]
 • نظری، علی آثار حقوقی انتقال مال توقیف شده [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 119-130]
 • نیازپور، امیرحسن حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری؛ جلوه ای از حقوق شهروندی [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 93-118]

ه

 • همتی، مجتبی حق های اقتصادی-اجتماعی و نسبت آن با حقوق شهروندی در پرتو نظریه عدالت رولز [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 65-92]
 • هندی، سیداصغر بررسی تسری شروط اصل 139 قانون اساسی به اموال شرکت های دولتی [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 63-86]

ی

 • یوسفیان، بهنام آشنایی با ساختار و فعالیت های گروه دولت ها برای مبارزه با فساد [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 166-184]