نمایه نویسندگان

ا

 • اسدی، لیلاسادات ازدواج مجدد زوج به لحاظ نشوز زوجه و شرط وکالت در طلاق [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 9-34]

ب

 • بابایی، یوسف مک‌دونالدی کردن عدالت کیفری [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 153-185]
 • باباییان فردویی، سمیه دعاوی مالکیت و خلع ید املاک در مراحل مختلف ثبتی در رویه‌ی قضایی ایران [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 33-67]
 • بیرانوند، شاهپور مقایسه‌ی تطبیقی وجه التزام و خسارت تنبیهی [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 133-151]

ج

 • جربانی، حمید بررسی آماری جرایم زنان ایران (با تأکید بر محکومیت به حبس) [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 91-117]

ح

 • حاجی ده آبادی، احمد طبقه‌بندی مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی؛ جایگاه تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [دوره 74، شماره 69، 1389، صفحه 1-35]
 • حبیب زاده، طاهر تحقق تدلیس در انعقاد قراردادهای الکترونیکی [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 111-123]
 • حسن زاده محمدی، ابوالفضل حمایت از شهود در چالش با حقوق دفاعی متهم [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 93-109]

خ

 • خادم سربخش، مهدی تأثیر حالت و وضعیت زیان‌دیده بر مسؤولیت عامل زیان [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 111-131]
 • خدابخشی، عبدالله تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ تعادل در روابط زوجین [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 57-89]
 • خدابخشی، عبدالله تحلیلی دیگر از ماده‌ی 22 قانون ثبت اسناد و املاک [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 9-39]
 • خسروی فارسانی، علی مقایسه‌ی تطبیقی وجه التزام و خسارت تنبیهی [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 133-151]

د

 • درویش، بهرام دامنه‌ی حق حبس زوجه در رویه‌ی دیوان‌عالی کشور [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 119-132]

ذ

ر

 • رئوفیان، حمید حمایت از شهود در چالش با حقوق دفاعی متهم [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 93-109]
 • رحمدل، منصور لطمه به اساس حکم [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 9-31]

ز

س

 • سبزواری نژاد، حجت نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 73-92]
 • سوادکوهی فر، ضحی پیشرفت‌های اخیر در قانون خانواده‌ی افغانستان [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 133-149]

ص

ع

غ

 • غلامی، حسین مک‌دونالدی کردن عدالت کیفری [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 153-185]

ف

 • فقیهی نژاد، مهدی دعاوی مالکیت و خلع ید املاک در مراحل مختلف ثبتی در رویه‌ی قضایی ایران [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 33-67]
 • فلاحی، احمد مجازات در حقوق کیفری اسلام [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 69-92]

ک

 • کاظم پور، سیدجعفر بررسی تطبیقی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در ایتالیا و «دکترین نامعقول بودن» در ایالات متحده آمریکا [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 139-180]
 • کاظمی، سیدعلی پیشرفت‌های اخیر در قانون خانواده‌ی افغانستان [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 133-149]
 • کلانتری، کیومرث جایگاه بزه‌دیده در تعیین کیفر و اعمال آن [دوره 74، شماره 69، 1389، صفحه 81-94]
 • کیان، ابوالفضل طواری ناشی از اقرار در نظام دادرسی ایران [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 125-138]

م

 • مؤمن، رقیه سادات ازدواج مجدد زوج به لحاظ نشوز زوجه و شرط وکالت در طلاق [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 9-34]
 • محسنی، سعید جایگاه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری [دوره 74، شماره 69، 1389، صفحه 95-116]
 • محمدخانی، عباس نقدی بر یک رأی در خصوص سبب اقوی از مباشر [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 93-109]
 • محمدی باردئی، احمد اهدای جنین در حقوق ایران؛ پیدا یا پنهان؟ [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 35-56]