دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کوشش ایرانیان برای تاسیس شورای دولتی در عصر مشروطیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.545654.4606

فردین مرادخانی


تحلیل و تبیین اصل «قابلیّت اجرای حکم» بعنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.544726.4574

رسول احمدی فر


تجزیه ناپذیری دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22106/jlj.2023.559636.4943

بدیع فتحی؛ خیراله هرمزی


شاخص‌های بزه‌انگاری رفتارهای اقلیم‌ستیز حکومت‌ـ‌شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1401

10.22106/jlj.2023.1971669.5048

حامد صفائی آتشگاه؛ بهزاد رضوی فرد


بررسی تعدد جرم در ارتکاب توامان جرایم مزاحمت تلفنی، توهین و تهدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.546057.4623

جلال الدین قیاسی؛ عباس غالب زاده


امکان‌سنجی اقدامات بازپرس در فرایند دادرسی الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.549326.4713

حسنعلی موذن زادگان؛ امیرحسین عابدی نیستانک


حق بر مجازات نشدن؛ چیستی و هستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22106/jlj.2022.553189.4826

سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی؛ بتول پاکزاد


حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان در قبال ترک فعل والدین در پیشگیری از انحرافات با تأکید بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22106/jlj.2022.559655.4944

سمیرا احمدیان مقدم؛ عباس سماواتی؛ فرید محسنی


پیش‌بینی مرحله پیش‌‌دادرسی اداری در دستگاه‌های اجرایی ایران با رویکرد قضازدایی؛ چالش‌ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.547097.4652

محمدقاسم تنگستانی؛ عباس توازنی زاده؛ محمدحسین صادقی


جایگاه تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.547173.4653

رضا پورمحمدی؛ حسین سیمایی صراف


داوری اختلافات درون‌شرکتی (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.543317.4537

محمد رستمی؛ بهرام تقی پور


مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.521789.3889

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی؛ افروز صمدی


نظم گفتمانی شرعی و عدالت کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

10.22106/jlj.2021.521236.3871

حمیدرضا دانش ناری؛ مهدیه معالی


ماهیت طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن بر فرایند دادرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22106/jlj.2023.1972452.5067

سیده مطهره حسینی؛ لیلا سادات اسدی؛ سید محسن فتاحی


جایگاه تقصیر و سوءنیت در مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22106/jlj.2023.1983303.5119

احسان بهرامی؛ مصطفی السان


مطالعه تطبیقی اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران و مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.1996034.5227

محمد صادق مهدوی راد؛ محمود حبیبی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مشهدی زاده


راهبرد قانونمندسازی افشاگری فساد در پرتوی سیاست جنایی مشارکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.1999977.5340

سینا رستمی؛ حمید بهره مند بگ نظر


پذیرش دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.555182.4872

یونس یوسفی گرجی؛ محمد باقر قربانوند؛ مسعود البرزی ورکی؛ علیرضا نواریان


مصونیت‌یابی در زندان از طریق توسل به خشونت؛ پیش‌فرض‌های فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.1989627.5195

مهرداد ره نورد واقف؛ سیّددرید موسوی مجاب؛ محمد فرجیها؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی


دیالکتیک منطق و احساس: قضاوت از منظر روانکاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.561592.4995

صادق شمشیری


بحثی در تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.555257.4865

رضا شکوهی زاده


تحول نقش قاضی در رویکرد حل مسئله به خشونت خانگی؛ مطالعه تطبیقی حقوق کیفری کامن لا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.1982979.5107

زهرا رضاپور؛ محمد فرجیها؛ محمد روشن


شرط کلی ایران بر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) از منظر حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.562453.5007

علیرضا دیهیم؛ صادق بشیره؛ ساوالان محمدزاده


حق مستأجر ملک موقوفه یا مأذون در ساخت بنا بر استمرار تصرف در عین مستأجره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.1972764.5068

علی طهماسبی


سیاست‌گذاری حقوقی و پیشگیری از تشتت آراء: کاهش دامنه تفسیر‌پذیری قوانین از طریق یادداشت توضیحی و آزمایشگاه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.1987699.5155

حمید بهره مند؛ امیرکیا عامری ثانی؛ آذر فرهمند؛ امیرحسین حاجی زاده


مطالعه نظریه دعوی پرسشی در حقوق قراردادهای نوین فرانسه و امکان طرح آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.1987403.5151

علی کاظمی


شرکت‌های کاغذی و راهکارهای مقابله با آن‌ها در پرتو آسیب‌شناسی نظام ثبت شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.1975510.5087

نسرین طباطبایی حصاری؛ سروش صفی زاده


چالش های کانون اصلاح و تربیت در زمینه بازپروری کودکان و نوجوانان بزه کار(مطالعه موردی کانون کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.548667.4690

حسین میرزابیگی؛ داریوش بوستانی؛ باقر شاملو


قاضی همچون نگهبانِ حکومتِ قانون؛ جستاری درباره‌ی رویکردِ حق‌محور به کنشگریِ قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.2002257.5298

مهدی سمائی صحنه سرائی؛ محمدجعفر حبیب زاده


ملاک‌های دخیل در جرم‌انگاری رفتارها و تعیین مجازات با رویکردی به برخی از آموزه‌های علوی (در قلمرو تعزیرات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.557707.4998

لیلا گلی؛ عبدالعلی توجهی


بازشناخت مفهوم و مصادیق اصول دادرسی کیفری در تقابل گفتمان‌های آزادی‌مدار و امنیت‌گرای پس از انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22106/jlj.2023.1987902.5162

محمد اکبری؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیدمحمدجواد ساداتی


بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22106/jlj.2023.547413.4662

یاسر یوسفی؛ امیر احمدی


رویکرد حقوق کیفری ایران به آزادی عقیده و مذهب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22106/jlj.2023.553977.4839

محسن رحیمی؛ مجید شایگان فرد؛ عباس شیخ الاسلامی


بررسی افتراقی کلاهبرداری کلاسیک و رایانه ای، برمبنای ابزار رایانه ای (با نگرشی بر رویه قضایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22106/jlj.2023.553967.4837

وحید بازوند؛ حسین نورمحمدی


بررسی دادرسی افتراقی در جرایم قاچاق کالا و ارز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22106/jlj.2023.550617.4743

عارف خلیلی پاجی؛ امین احمدی


نگرش کارکردی به نهاد مهلت عادله با مطالعه تحولات آن در حقوق فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22106/jlj.2023.560363.4959

اصغر زیرک باروقی


بایسته های حقوقی حاکم بر هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی باتاکید بر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22106/jlj.2023.563135.5021

علی دهقان بنادکی؛ علی محمد فلاح زاده