موضوعات = حقوق شرکت های تجاری
داوری اختلافات درون‌شرکتی (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.543317.4537

محمد رستمی؛ بهرام تقی پور


دعاوی سهام‌داران بابت خسارات انعکاسی در حقوق شرکت‌ها

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 67-98

10.22106/jlj.2021.523122.3923

محمدعلی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی