موضوعات = سیاست جنایی
شاخص‌های بزه‌انگاری رفتارهای اقلیم‌ستیز حکومت‌ـ‌شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1401

10.22106/jlj.2023.1971669.5048

حامد صفائی آتشگاه؛ بهزاد رضوی فرد


ملاک‌های دخیل در جرم‌انگاری رفتارها و تعیین مجازات با رویکردی به برخی از آموزه‌های علوی (در قلمرو تعزیرات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.557707.4998

لیلا گلی؛ عبدالعلی توجهی