موضوعات = حقوق مسئولیت مدنی
سازوکار جبران خسارت ناشی از سوانح خودروهای خودران

دوره 86، شماره 120، دی 1401، صفحه 95-115

10.22106/jlj.2021.529437.4147

شیرزاد حیدری شهباز؛ محسن محبی؛ غلامعلی سیفی زیناب


جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 69-91

10.22106/jlj.2020.124986.3349

محسن برهانی؛ آرش بادکوبه هزاوه


عذرخواهی به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی

دوره 84، شماره 109، فروردین 1399، صفحه 251-270

10.22106/jlj.2020.99325.2490

منصور اکبری آرائی؛ رضا نیک خواه؛ سیامک جعفرزاده