موضوعات = حقوق اداری
بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22106/jlj.2023.547413.4662

یاسر یوسفی؛ امیر احمدی


بایسته های حقوقی حاکم بر هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی باتاکید بر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22106/jlj.2023.563135.5021

علی دهقان بنادکی؛ علی محمد فلاح زاده


رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 1-22

10.22106/jlj.2021.533488.4271

ولی رستمی؛ سیدمحمدمهدی غمامی؛ امیرحسین اصل زعیم


چالش‌های نهاد آراء وحدت‌رویه

دوره 85، شماره 114، تیر 1400، صفحه 223-244

10.22106/jlj.2020.122846.3256

محمدرضا رفیعی


تأملی بر معیارها و مرجع تشخیص باغ در رویۀ دیوان عدالت اداری

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 333-351

10.22106/jlj.2020.118888.3070

علی محمد فلاح زاده؛ محمد نجفی کلیانی