موضوعات = حقوق کیفری اختصاصی
سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 19-43

10.22106/jlj.2020.135010.3618

رسول احمدزاده؛ احمد رضایی‌پناه


ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات

دوره 84، شماره 111، مهر 1399، صفحه 1-22

10.22106/jlj.2020.119940.3108

سیدحسین آل طاها؛ حسین آقایی جنت مکان؛ عارف بشیری