دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق جزا و جرم شناسی
قاعدۀ جمجمۀ نازک در حقوق کامن‏‌لا و حقوق کیفری ایران

جلال الدین قیاسی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، ، صفحه 307-327

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.546398.4651

چکیده
  در نظام کامن‌‏لا طبق قاعدۀ «جمجمۀ نازک» مجرم باید قربانی خود را همان گونه که هست یعنی با ملاحظۀ تمام واکنش‌‏های محتمل قهری و اختیاریِ قربانی در نظر بگیرد. این مسئله در حیطۀ واکنش‌‏های جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند و همچنین عکس‌‏العمل ناشی از مصلحت‌اندیشی‌‏های عقلائی، آن‌چنان که در مورد مکرَه یا مضطر شاهد ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

حسین آقابابایی

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.538071.4384

چکیده
  در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرم‌انگاری توهین به اشخاص که به‌عنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابل‌گذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهین‌های مشدد جرم‌انگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آن‌ها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابل‌گذشت ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
مسئولیت کیفری شهرداری نسبت به آسیب‌های جسمانی ناشی از آلودگی هوا

مصطفی جعفری؛ حسن عالی پور

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، ، صفحه 73-93

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.544623.4569

چکیده
  شهرداری به‌عنوان جلوه‌ای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا می‌شود. آلودگی هوا یکی از اصلی‌ترین ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
حوالۀ کیفری به مجازات حدی در تعزیرات با تأکید بر انجام اعمالی به قصد براندازی نظام

افشین عبداللهی

دوره 85، شماره 115 ، مهر 1400، ، صفحه 131-156

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.134854.3606

چکیده
  برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم‌انگاری و مجازات آن عمل در یک مادۀ قانونی به‌صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون‌گذار بنا به برخی ملاحظات از حوالۀ کیفری استفاده می‌کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم‌انگاری می‌کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می‌دهد. ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

رسول احمدزاده؛ احمد رضایی‌پناه

دوره 85، شماره 113 ، فروردین 1400، ، صفحه 19-43

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.135010.3618

چکیده
  تغییر بی‌رویۀ کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمده‌ای از اراضی باغی و زراعی را از چرخۀ تولید خارج می‌کند. قانون‌گذار تاکنون رویۀ ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، به‌نحوی که می‌توان دهۀ 70 را دورۀ تدبیر ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات

سیدحسین آل طاها؛ حسین آقایی جنت مکان؛ عارف بشیری

دوره 84، شماره 111 ، مهر 1399، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.119940.3108

چکیده
  بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکوم‌علیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسش‌های اساسی و اختلاف‌‌های آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدر‌بودن خون فرد شده‌اند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
جبران خسارت بزه‌دیدۀ مدعی تجاوز جنسی پس از تبرئۀ متهم در حقوق ایران

محمود اسپانلو؛ کیومرث کلانتری

دوره 84، شماره 110 ، تیر 1399، ، صفحه 185-212

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.112943.2888

چکیده
   جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه‌های مختلفی در قوانین می‌باشد که مهرالمثل و ارش‌البکاره از جمله مهم‌ترین جلوه‌های جبران خسارت به شمار می‌رود. بررسی رویۀ قضایی نشان می‌دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به‌لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئۀ متهمان ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
اجرای مجازات های حدی در زمان غیبت (مطالعه‌ای تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه)

بهزاد رضوی فرد

دوره 70، شماره 55 ، تیر 1385، ، صفحه 39-74

چکیده
  اینکه احکام و مجازات های اسلامی در غیاب امام معصوم (ع) چه سرنوشتی خواهد داشت -با تاریخچه ای همپای غیبت کبری- همواره از دغدغه های فقهای متقدم و متأخر به شمار آمده است. از منظر کلامی در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل شده، ولایت شرعی فقها منتفی خواهد بود اما در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت اما (ع)، نمی توان تعطیلی احکام ...  بیشتر