موضوعات = حقوق کیفری عمومی
حکم اکراه در حدود؛‌ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 109-129

10.22106/jlj.2021.136668.3685

مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی‌پور واجارگاه


چالش‌های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات

دوره 85، شماره 114، تیر 1400، صفحه 343-375

10.22106/jlj.2020.120551.3132

حسنعلی موذن زادگان؛ محمد متین پارسا


مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 161-184

10.22106/jlj.2021.137745.3724

مهرانگیز روستایی؛ حامد رحمانیان


مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری

دوره 84، شماره 112، دی 1399، صفحه 239-265

10.22106/jlj.2020.120641.3136

بهنام غفاری فارسانی؛ سیدحمید شاهچراغ


چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی

دوره 84، شماره 111، مهر 1399، صفحه 47-64

10.22106/jlj.2020.75064.1789

حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی


کیفیات مشددۀ جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن

دوره 84، شماره 109، فروردین 1399، صفحه 171-190

10.22106/jlj.2020.105975.2662

سیدعلیرضا میرکمالی؛ مصطفی عبدالهی نیسیانی


گذشت در جرائم قابل گذشت

دوره 70، شماره 55، تیر 1385، صفحه 11-38

عباس زراعت