موضوعات = جرم شناسی
نظم گفتمانی شرعی و عدالت کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

10.22106/jlj.2021.521236.3871

حمیدرضا دانش ناری؛ مهدیه معالی


مصونیت‌یابی در زندان از طریق توسل به خشونت؛ پیش‌فرض‌های فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.1989627.5195

مهرداد ره نورد واقف؛ سیّددرید موسوی مجاب؛ محمد فرجیها؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی


مجازی‌شدن بزهکاری یقه‌سفیدی در پرتو ارزهای مجازی

دوره 84، شماره 110، تیر 1399، صفحه 65-96

10.22106/jlj.2020.119555.3095

باقر شاملو؛ عارف خلیلی پاجی


نگاهی به نتایج نقش‌آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصۀ سیاست کیفری در ایران

دوره 83، شماره 108، دی 1398، صفحه 163-183

10.22106/jlj.2020.98471.2464

علی صالحی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ سیددرید موسوی مجاب