موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی تعدد جرم در ارتکاب توامان جرایم مزاحمت تلفنی، توهین و تهدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.546057.4623

جلال الدین قیاسی؛ عباس غالب زاده


حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان در قبال ترک فعل والدین در پیشگیری از انحرافات با تأکید بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22106/jlj.2022.559655.4944

سمیرا احمدیان مقدم؛ عباس سماواتی؛ فرید محسنی


مصونیت‌یابی در زندان از طریق توسل به خشونت؛ پیش‌فرض‌های فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.1989627.5195

مهرداد ره نورد واقف؛ سیّددرید موسوی مجاب؛ محمد فرجیها


نقد سیاست کیفریِ تقنینی در برابر کودک کامی مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22106/jlj.2023.1999156.5237

علی مراد حیدری


رَه‌یافت آنارشیستی به‌جرم‌انگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22106/jlj.2023.2011856.5445

محمدعلی کاظم‌نظری؛ فیروز محمودی جانکی


دادرسی افتراقی در جرایم قاچاق کالا و ارز

دوره 87، شماره 123، مهر 1402، صفحه 119-140

10.22106/jlj.2023.550617.4743

عارف خلیلی پاجی؛ امین احمدی


نظم گفتمانی شرعی و عدالت کیفری

دوره 87، شماره 123، مهر 1402، صفحه 141-160

10.22106/jlj.2021.521236.3871

حمیدرضا دانش ناری؛ مهدیه معالی


بازخوانی اصول دادرسی کیفری در تقابل گفتمان‌های آزادی‌مدار و امنیت‌گرا

دوره 87، شماره 123، مهر 1402، صفحه 203-223

10.22106/jlj.2023.1987902.5162

محمد اکبری؛ سیدمحمدجواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


رویکرد حقوق کیفری ایران به آزادی عقیده و مذهب

دوره 87، شماره 123، مهر 1402، صفحه 225-244

10.22106/jlj.2023.553977.4839

محسن رحیمی؛ مجید شایگان فرد؛ عباس شیخ الاسلامی


امکان‌سنجی اقدامات بازپرس در فرایند دادرسی الکترونیکی

دوره 87، شماره 123، مهر 1402

10.22106/jlj.2022.549326.4713

حسنعلی موذن زادگان؛ امیرحسین عابدی نیستانک


کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی‌طرفانۀ کیفری

دوره 87، شماره 121، فروردین 1402، صفحه 21-45

10.22106/jlj.2022.543934.4551

علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد


سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته

دوره 86، شماره 120، دی 1401، صفحه 139-160

10.22106/jlj.2022.541265.4488

امید رستمی غازانی؛ محسن رحمانی فرد


درج پیشینۀ کیفری متهم در کیفرخواست

دوره 86، شماره 120، دی 1401، صفحه 161-178

10.22106/jlj.2022.540888.4479

پیام فروزنده؛ فرید محسنی