موضوعات = حقوق خصوصی
مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.521789.3889

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی؛ افروز صمدی


مطالعه نظریه دعوی پرسشی در حقوق قراردادهای نوین فرانسه و امکان طرح آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.1987403.5151

علی کاظمی


اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22106/jlj.2023.1999521.5243

مصطفی شاهبازی؛ مهدی سجادی کیا


مطالعه تطبیقی اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران و مصر

دوره 87، شماره 123، مهر 1402

10.22106/jlj.2023.1996034.5227

محمد صادق مهدوی راد؛ محمود حبیبی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مشهدی زاده


پذیرش دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر

دوره 87، شماره 123، مهر 1402

10.22106/jlj.2023.555182.4872

یونس یوسفی گرجی؛ محمد باقر قربانوند؛ مسعود البرزی ورکی؛ علیرضا نواریان


مطالعۀ تطبیقی عدم‌النفع در فقه و قوانین آیین دادرسی ایران

دوره 87، شماره 121، فروردین 1402، صفحه 115-144

10.22106/jlj.2022.544864.4578

محمد حسین شهبازی؛ میثم اکبری دهنو؛ هانی حاجیان


نظریۀ تحول غیرارادی خواسته در پرتو انتقال موضوع دعوا

دوره 87، شماره 121، فروردین 1402، صفحه 213-242

10.22106/jlj.2021.539387.4426

عبدالوحید صباغی؛ فریدون نهرینی؛ علیرضا آذربایجانی


اجرای احکام مدنی از محل ارزهای دیجیتال

دوره 87، شماره 121، فروردین 1402، صفحه 283-306

10.22106/jlj.2022.549098.4701

یاسر غلامی؛ میثم جوادی؛ محمدباقر مقدسی


شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت‌های مالی

دوره 86، شماره 120، دی 1401، صفحه 49-71

10.22106/jlj.2021.532573.4244

مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری؛ سجاد مظلومی


سازوکار جبران خسارت ناشی از سوانح خودروهای خودران

دوره 86، شماره 120، دی 1401، صفحه 95-115

10.22106/jlj.2021.529437.4147

شیرزاد حیدری شهباز؛ محسن محبی؛ غلامعلی سیفی زیناب