دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق و اخلاق؛ اخلاق و دادرسی: تأملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار

حسن محسنی؛ امیرحسین رضایی نژاد

دوره 75، شماره 73 ، فروردین 1390، ، صفحه 5-82

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11091

چکیده
  میان اخلاق و حقوق به طور پیشینی ارتباط است. هم‌چنین اخلاق در دادرسی کاربرد دارد. عدم تعیُّن سطح، مسأله‌ی حقوقی را به مسأله‌ی اخلاقی تعالی می‌بخشد؛ از این رو، اصولاً میان عدم تعیُّن ناشی از اجمال و ابهام و سکوت قواعد ماهوی و شکلی تفاوتی نیست؛ دادرس می‌تواند در این سطح اخلاقی‌ترین تفسیر را اعمال کند. در فرضی که حقوق موضوعه پیرامون ...  بیشتر

بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق

عزیزالله فهیمی؛ محمدرضا زندوکیلی

دوره 75، شماره 73 ، فروردین 1390، ، صفحه 83-111

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11092

چکیده
  یکی از مسائل پیچیده در ادله‌ی اثبات دعوا در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، مسأله‌ی تعارض اصل و ظاهر است؛ هرگاه ظاهر از ادله‌ی مشهور شرعیه و امارات منصوب از سوی شارع باشد، مانند خبر واحد، شهادت و اقرار، در تقدم آن بر اصل تردیدی نیست؛ اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن، عرف و عادت، غلبه و شیوع و امثال آن باشد، میان فقها و حقوق‌دانان در تقدم ظاهر ...  بیشتر

زبان شناسی قانونی

اعظم استاجی

دوره 68، شماره 49-48 ، مهر 1383، ، صفحه 365-380

چکیده
  زبان‌شناسی قانون یکی از شاخه‌های زبان‌شناسی است که به بررسی‌ چگونگی کاربرد زبان در حوزه‌های حقوقی و قانونی می‌پردازد.زبان‌شناسان‌ قانونی می‌توانند در حل مسائل حقوقی‌ای که به نوعی با زبان مرتبط می‌شوند،متخصصان این حوزه را یاری دهند.مسائلی چون تشخیص صدا، تعیین هویت نویسنده مدارک مکتوب(مثل نامه‌های تهدیدآمیز)،عدم توازن‌ قدرت ...  بیشتر