دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
تحلیل جرم زمین‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران

حسین میرمحمدصادقی؛ اسلام رجبعلی

دوره 81، شماره 97 ، فروردین 1396، ، صفحه 53-77

https://doi.org/10.22106/jlj.2017.25900

چکیده
  یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به «زمین‌خواری» است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیست‌محیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است و همین امر ایجاب کرده است تا از طریق حقوق کیفری که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش‌های اساسی در جامعه است، با آن برخورد شود. لزوم چنین برخوردی هم از نظر اقدامات کنشی (پیشگیری) ...  بیشتر

اعاده‌ حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی

دوره 79، شماره 91 ، مهر 1394، ، صفحه 85-105

https://doi.org/10.22106/jlj.2015.15711

چکیده
      هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش‌گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم ...  بیشتر

دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها

دوره 77، شماره 82 ، تیر 1392، ، صفحه 117-159

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10829

چکیده
  دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم‌تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم‌شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی‌، مداقه هر چه بیش‌تر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌های ...  بیشتر

نگاهی به تحولات مفهومی و کارکردی در کیفرشناسی نوین

سیدمحمد حسینی؛ زهرا ساعدی؛ آزاده صادقی

دوره 76، شماره 79 ، مهر 1391، ، صفحه 155-178

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11050

چکیده
  نظام عدالت کیفری، در دستور‌العمل جدید خود، از منطقی تبعیت می‌کند که از طریق آن بتواند جایگاه از دست‌رفته‌ی خود را بازیابد. این منطق جدید، با عنوان کیفرشناسی نوین یا عدالت محاسبه‌گر، خانه‌تکانی گسترده‌ای را در این نظام ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که همه چیز در آن، رنگ و لعابی مدیریتی به خود گرفته است؛ از این پس، جرم و مجرم در چارچوب ...  بیشتر

قلمرو قرارداد و حقوق کیفری

عبدالله خدابخشی

دوره 75، شماره 76 ، دی 1390، ، صفحه 123-155

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11071

چکیده
   به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید می‌شود؛ گویی‌که برای پیوند، هم کفو نیستند و نمی‌توانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد می‌کند که تحلیل‌های مدنی را بی‌سبب نباید وارد حوزه‌ی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایه‌ی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه ...  بیشتر

پیشگیری و سرکوب جرایم زیست‌محیطی در پرتو اقدامات سازمان‌های غیردولتی در نظام حقوقی ایران

محمدحسین رمضانی قوام آبادی

دوره 75، شماره 75 ، مهر 1390، ، صفحه 199-225

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11081

چکیده
  امروزه بازیگران غیردولتی نقش مهمی در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی ایفا می‌کنند. تنوع جغرافیایی حوزه‌ی فعالیت و کارکردهای متفاوت آن‌ها سبب شده تا بازیگران دولتی نتوانند نسبت به نقش این بازیگران جدید بی‌تفاوت باشند. سازمان‌های غیردولتی در دو قالب «رقیب» یا «همکار» دولت‌ها نقش‌دهی می‌کنند. در موضوعات مرتبط با حقوق بشر این ...  بیشتر

حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران

منصور رحمدل

دوره 70، شماره 55 ، تیر 1385، ، صفحه 75-100

چکیده
  قانون گذار ایران از طلب حمایت های مختلفی به عمل آورده است که این حمایت ها را می نوان در قالب تعیین ضمانت اجرای اداری، مدنی و کیفری برای وصول طلب مورد توجه قرار داد. ولی، حمایت کیفری صورت گرفته از نوع جرم انگاری فرار از پرداخت دین یا عدم پرداخت دین نیست، بلکه پیش بینی ضمانت اجرای کیفری (حبس محکوم علیه) برای وصول حقی مدنی است. در این مقاله، ...  بیشتر

دیدگاه: نقش دادگاه تجدیدنظر استان در تعدیل مجازات ها با تأکید بر کاهش مجازات حبس

علی جمادی

دوره 70، شماره 55 ، تیر 1385، ، صفحه 135-154

چکیده
  مجرم اگر چه با ارتکاب جرم مستحق برخورد قانونی و تحمل مجازات‌ است،اما ارتکاب جرم باعث نمی‌شود که شخصیت مرتکب و علل و شرایطی که موجب جرم بزه‌کاری شده‌و به طور کلی اصل تناسب جرم و مجازات نادیده گرفته شود. پیش‌بینی کیفیات مخففه،تعلیق مجازات،آزادی مشروط و...توسط قانون‌گذار نشان می‌دهد که برخورد یکسان با همه افرادی که جرمی انجام‌ داده‌اند ...  بیشتر

آمار جنائی و کارکردهای آن

منصور رحمدل

دوره 68، شماره 49-48 ، مهر 1383، ، صفحه 103-122

چکیده
  در دنیای امروز برنامه‌ریزی از نکات کلیدی و اساسی به شمار می‌رود و پیش‌برد امور بدون آن نه امکان‌پذیر می‌نماید و نه موفق.در زمینه مسائل‌ کیفری،به‌خصوص پیش‌گیری از جرم،آمار جنائی یکی از ابزارهای مهم‌ برنامه‌ریزی به شمار می‌رود.در این معنا،آمار جنائی ابزار کار پیش‌گیری به‌ شمار می‌رود و اساسا پیش‌گیری از بزهکاری بدون استفاده ...  بیشتر

جایگاه پیشگیری نخستین از جرم در انگلستان

مهدی صبوری پور

دوره 68، شماره 47 ، تیر 1383، ، صفحه 123-146

چکیده
  همهء تدابیر جامعه برای حفاظت از خود در برابر جرم،محدود به پاسخ‌های‌ واکنشی نیست.چرا که جامعه منتظر نمی‌ماند تا جرمی ارتکاب یابد و آن‌گاه‌ مداخله کند.اگر از«سیاست کیفری»که صرفا به چاره‌اندیشی پیرامون اعمال‌ مجازات می‌پردازد اندکی فراتر رویم و موضوع را از زاویه دید گسترده‌تر «سیاست جنایی»در نظر بگیریم،درمی‌یابیم ...  بیشتر