دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق جزا و جرم شناسی
ویژگی‌های الگوی مطلوب برنامه‌های عدالت ترمیمی در پرونده‌های خشونت جنسی؛ با نگاهی به گفتمان قضایی ایران

سپیده میرمجیدی

دوره 85، شماره 114 ، تیر 1400، ، صفحه 433-463

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.137409.3709

چکیده
  در آخرین ویراست از کتابچۀ عدالت ترمیمی در سال 2020 میلادی، هر برنامه‌ای که از فرایندهای ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره می‌برد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این تعریف نشان می‌دهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگوی ایده‌آل، یک رویه یا فرایند مشخص محدود شود، از اهداف، هنجارها و معیارهای مشترکی برای اتخاذ تدابیر ترمیمی ...  بیشتر

حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری

محمد حسین رمضانی قوام آبادی

دوره 81، شماره 99 ، مهر 1396، ، صفحه 139-167

https://doi.org/10.22106/jlj.2017.29231

چکیده
  کارکردهای متعدد سازمان­های مردم­نهاد (سمن) باعث شده است تا کنش­گران دولتی در عرصه ملی و بین­المللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آیین­دادرسی­کیفری 1392، قانون­گذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروه‌های آسیب­پذیر و یا در جرایمی که دارای بزه­دیده خاصی نمی­باشند، اختصاص داد و بر حضور سمن­ها ...  بیشتر

بزه دیدگان و نظام عدالت جنائی

مهرداد رایجیان اصلی

دوره 69، شماره 53-52 ، مهر 1384، ، صفحه 75-118

چکیده
  بزه‌دیده واقعیتی است که دست‌کم از دو منظر می‌توان بدان نگریست.از نظرگاه نخست،برخی از بزه‌دیدگان از پایگاه بالاتری در فضای جرم و بزه‌دیدگی برخودارند و تجربه بزه‌دیدگی‌شان را نسبت به دیگر بزه‌دیدگان‌ باید جدی‌تر گرفت.در این مفهوم،بزه‌دیده پدیده‌ای اجتماعی است که‌ مراتب و کلیشه‌های قدرت در جامعه را بازتاب می‌دهد.از نظرگاه ...  بیشتر

رهنمودهای حقوق کیفری ماهوی در قبال کودکان بزه دیده

مریم عباچی

دوره 69، شماره 53-52 ، مهر 1384، ، صفحه 169-204

چکیده
  ضرورت اتخاذ روی‌کرد افتراقی به حقوق کودکان در راستای اعمال‌ سیاست‌های حمایتی برای آنان،مطابق با معیارهای بین‌المللی از یک سو، و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرائم از سوی دیگر، قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای‌ کودکان بزه‌دیده،براساس واقعیت‌های اجتماعی،برآیند و قوانین ویژه‌ای ...  بیشتر

سه گفتار تطبیقی در بزه دیده شناسی: داخلی، منطقه ای و بین المللی

مهرداد رایجیان اصلی

دوره 68، شماره 46 ، فروردین 1383، ، صفحه 174-192

چکیده
  بزه‌دیده واقعیتی است که نه تنها باید به بررسی نقش و سهم او در فرایند جنائی پرداخت،بلکه باید به نقش و جایگاه او در فرایند عدالت کیفری نیز توجه کرد.زیرا،این توجه و حمایت بایسته از او اثر چشمگیری در پیشگیری از جرم از رهگذر پیشگیری از بزه‌دیدگی دارد.بی‌گمان،شناخت‌ یافته‌ها و ملاکهای داخلی،منطقه‌ای و بین المللی در پرتو یک مطالعهء تطبیقی ...  بیشتر

بزه دیدگی اطفال بزهکار (پژوهشی میدانی درباره بزه دیدگی مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران)

محمدرضا گودرزی

دوره 67، شماره 44 ، مهر 1382، ، صفحه 99-118

چکیده
  در این مقاله ضمن اشاره به جایگاه تاریخ بزه‌دیدگی در فرآیند کیفری،پیدایش بزه دیدشناسی‌ به عنوان یک رشتهء نوین علمی و مبانی نظری بزه‌دیدگی اطفال،با انجام یک پژوهش‌ میدانی محدود و اجرای یک«پرسشنامهء محقق‌ساخته»بر روی 30 تن از مددجویان پسر کانون اصلاح و تربیت تهران و تجزیه و تحلیل یافته‌های حاصل از آن،و پس از نتیجه‌گیری‌ از ...  بیشتر

عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد

ابوالحسن شاکری؛ علیرضا رون زاد

دوره 67، شماره 43 ، تیر 1382، ، صفحه 147-164

چکیده
  عواملی که می‌توانند رابطه انتساب را در قتل در حکم شبه عمد قطع نمایند، به دو دسته:1-قوه قاهره 2-خطای بزه‌دیده تقسیم می‌شوند.قوه قاهره در صورتی‌ رابطهء انتساب را می‌گسلد که؛خارجی،غیرقابل پیش‌بینی،غیرقابل دفع و احتراز وبه کسی نیز منتسب نباشد.مقنن در شرایطی از بزه‌دیده(مقتول) حمایت نمی‌کند که؛اولا-از ناحیهء متهم تخلفی صورت نگیرد.ثانیا-تقصیر ...  بیشتر