کلیدواژه‌ها = اشخاص حقوقی
چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی

دوره 84، شماره 111، مهر 1399، صفحه 47-64

10.22106/jlj.2020.75064.1789

حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی


اهلیت جنایی اشخاص حقوقی

دوره 82، شماره 102، تیر 1397، صفحه 209-233

10.22106/jlj.2018.32739

ایرج گلدوزیان؛ امین گلریز


شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم

دوره 80، شماره 95، مهر 1395، صفحه 33-60

10.22106/jlj.2016.23178

عباس کریمی؛ محسن سعیدی نیا


مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه

دوره 79، شماره 91، مهر 1394، صفحه 37-56

10.22106/jlj.2015.15716

فاطمه قناد؛ مسعود اکبری