کلیدواژه‌ها = انفساخ
قلمرو نفوذ شرط فاسخ

دوره 79، شماره 89، فروردین 1394، صفحه 55-82

10.22106/jlj.2015.13355

عبدالله صدیقیان؛ جواد جعفری‌ندوشن