دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق خصوصی
ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق؛ با تأکید بر حق فکری

عبداله رجبی؛ سید حسین حسینی

دوره 86، شماره 119 ، مهر 1401، ، صفحه 171-193

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.539203.4419

چکیده
  هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه‌رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه‌های جدید حقوق، حمایت‌های عمومی و رسمی از حق، به‌ویژه در دنیای رقومی و دربارۀ حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن ...  بیشتر

حقوق خصوصی
هرمنوتیک و ارزش‌گذاری قضایی نقاشی‌های پست‌مدرن در حقوق مالکیت فکری

سیداحسان رفیعی علوی؛ سعید محجوب

دوره 86، شماره 117 ، فروردین 1401، ، صفحه 257-276

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.532182.4230

چکیده
  یکی از جدیدترین چالش‌های فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزش‌گذاری بر روی نقاشی‌های پست‌مدرن می‌باشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقض‌آمیز و شالوده‌شکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشی‌های سنتی و مدرن پیدا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزش‌گذاری ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی

ابراهیم رهبری؛ حسن لجم اورک

دوره 83، شماره 108 ، دی 1398، ، صفحه 71-93

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.78707.1893

چکیده
  حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی حقی است که به‌موجب آن ورزش‌کار، اختیار بهره‌برداری انحصاری از شهرت، تصویر تجاری و هویت خود را دارد و می‌تواند به دیگران نیز مجوز بهره‌برداری از آن را اعطا کند و از سویی مانع استفادۀ غیر‌مجاز دیگران از این حق گردد. این مقاله می‌کوشد تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه‌ در موازین بنیادین و رهیافت‌های ...  بیشتر

حقوق خصوصی
واکاوی قواعد حل تعارض ملی و بین‌المللی در تعیین قانون حاکم بر کپی‌رایت

محسن اسماعیلی؛ مهدی عباسی سرمدی

دوره 83، شماره 106 ، تیر 1398، ، صفحه 45-68

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.68593.1614

چکیده
  قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپی‌رایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئله‌ای جدی مواجه شده‌اند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوء‌استفاده از آثار کپی‌رایتی و نقض حقوق پدید‌آورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش‌ می‌یابد. ماهیت خاص مالکیت فکری ...  بیشتر

حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی

محسن برهانی؛ مهرنوش ابوذری

دوره 81، شماره 99 ، مهر 1396، ، صفحه 11-29

https://doi.org/10.22106/jlj.2017.29206

چکیده
  در دهه­ های اخیر، بحث دسترسی همه کشورها به داروها به عنوان یک چالش اخلاقی مطرح شده است که علت اصلی آن اعطای حق مالکیت فکری به نتایج و فرآورده­ های دارویی و عدم دسترسی کشورهای در حال توسعه به این محصولات می‌باشد. اگرچه استدلال­ های اقتصادی و قانونی در حمایت از ابداعات دارویی طرح­ شده در زمینه فعالیت و توسعه این صنایع بوده است، ...  بیشتر

حقوق مالکیت فکری، تاریخچه و مبانی

محمد حسین ساکت

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، ، صفحه 71-112

چکیده
  گسترش تکاپوهای بازرگانی و اقتصادی در جهان امروز ، اهمیت ، کارایی و نقش مالکیت فکری را دو چندان ساخته است . امروزه این شاخه از حقوق بالندگی ویژه ای یافته است . در این نوشتار پس از بررسی مفهومهای بنیادی و سرشت حقوق فکری ، به کوتاهی از پیشینه آن در تمدنهای گذشته سخن به میان آمده است اما در باره حقوق اسلام و حقوق مالکیت فکری دراز دامن تر گفت ...  بیشتر

شرایط ماهوی شناسایی حق اختراع بررسی تطبیقی در حقوق ایران و موافقت نامه تریپس

ابوالفضل نصرآبادی

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، ، صفحه 383-410

چکیده
  حمایت از اختراعات و شناسایی حق اختراع به عنوان یکی از مصادیق حقوق مالکیتهای فکری به ویژه در حوزه مالکیتهای صنعتی و تجاری نیازمند بررسی شرایط مقرر قانونی به منظور توصیف ایده طرح و ابتکاری نو با عنوان اختراع است. از عمده ترین مباحث مطرح شده در این زمینه بررسی این امر است که در چه شرایطی می توان ادعای یک نفر در مورد ارائه اختراع را محرز ...  بیشتر