کلیدواژه‌ها = کرامت انسانی
جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 21-48

10.22106/jlj.2021.136425.3678

مرتضی ترابی؛ ایرج بابایی؛ عباس طوسی


ظاهر متهم در مراحل رسیدگی کیفری؛ تقابل رویه با اصول

دوره 83، شماره 106، تیر 1398، صفحه 215-242

10.22106/jlj.2019.91865.2286

نسرین مهرا؛ غلامرضا قلی پور


شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم

دوره 80، شماره 95، مهر 1395، صفحه 61-81

10.22106/jlj.2016.23180

محمد جعفر حبیب زاده؛ ولی‌اله صادقی


ماهیت برائت در فقه و حقوق

دوره 76، شماره 80، دی 1391، صفحه 63-87

10.22106/jlj.2012.11035

علی قربانی؛ جعفر موحدی