کلیدواژه‌ها = اصل برائت
درج پیشینۀ کیفری متهم در کیفرخواست

دوره 86، شماره 120، دی 1401، صفحه 161-178

10.22106/jlj.2022.540888.4479

پیام فروزنده؛ فرید محسنی


شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم

دوره 80، شماره 95، مهر 1395، صفحه 61-81

10.22106/jlj.2016.23180

محمد جعفر حبیب زاده؛ ولی‌اله صادقی


ماهیت برائت در فقه و حقوق

دوره 76، شماره 80، دی 1391، صفحه 63-87

10.22106/jlj.2012.11035

علی قربانی؛ جعفر موحدی