دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق جزا و جرم شناسی
مسئولیت کیفری شهرداری نسبت به آسیب‌های جسمانی ناشی از آلودگی هوا

مصطفی جعفری؛ حسن عالی پور

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، ، صفحه 73-93

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.544623.4569

چکیده
  شهرداری به‌عنوان جلوه‌ای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا می‌شود. آلودگی هوا یکی از اصلی‌ترین ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
حکم اکراه در حدود؛‌ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی

مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی‌پور واجارگاه

دوره 85، شماره 115 ، مهر 1400، ، صفحه 109-129

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.136668.3685

چکیده
  اکراه به‌عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی

حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی

دوره 84، شماره 111 ، مهر 1399، ، صفحه 47-64

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.75064.1789

چکیده
  با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار هم‌سان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
نگرش فازی در حوزۀ سن مسئولیت کیفری

مهرنوش ابوذری

دوره 83، شماره 108 ، دی 1398، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.104478.2626

چکیده
  با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزۀ جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگ‌سالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به‌عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین‌المللی، همچنان محدودۀ سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (به‌طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر ...  بیشتر

اهلیت جنایی اشخاص حقوقی

ایرج گلدوزیان؛ امین گلریز

دوره 82، شماره 102 ، تیر 1397، ، صفحه 209-233

https://doi.org/10.22106/jlj.2018.32739

چکیده
  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظام‌های عدالت کیفری است. به‌رغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفته‌شده توسط حقوق­دانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص به‌درستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمی­تواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای ...  بیشتر

مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران

محمدجعفر حبیب زاده؛ محمود صابر؛ حسین سمیعی زنوز

دوره 81، شماره 100 ، دی 1396، ، صفحه 67-91

https://doi.org/10.22106/jlj.2017.30582

چکیده
  متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی‌بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون‌گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه­ مسئولیت ...  بیشتر

مسئولیت ‌کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران

فرید محسنی؛ حسام ابراهیم وند

دوره 81، شماره 98 ، تیر 1396، ، صفحه 201-226

https://doi.org/10.22106/jlj.2017.26780

چکیده
  شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحث‌برانگیز حقوق جزا است. یکی از مهم‌ترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب ...  بیشتر

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه

فاطمه قناد؛ مسعود اکبری

دوره 79، شماره 91 ، مهر 1394، ، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22106/jlj.2015.15716

چکیده
    پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می‌توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی ...  بیشتر

رابطه سببیّت در قانون مجازات اسلامی 1392

فرید محسنی؛ نصیر ملکوتی

دوره 79، شماره 91 ، مهر 1394، ، صفحه 135-160

https://doi.org/10.22106/jlj.2015.15719

چکیده
  رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات  آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت‌های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند ...  بیشتر

دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها

دوره 77، شماره 82 ، تیر 1392، ، صفحه 117-159

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10829

چکیده
  دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم‌تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم‌شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی‌، مداقه هر چه بیش‌تر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌های ...  بیشتر

اکراه و اضطرار در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

حسین میرمحمد صادقی

دوره 68، شماره 46 ، فروردین 1383، ، صفحه 68-76

چکیده
  هرچند اکراه و اضطرار با ماهیت مشترکی که دارند قرنها از عوامل رافع‌ مسئولیت شناخته شده‌اند اما در دهه‌های اخیر برخی از کشورها کوشیده‌اند که این دو را در حوزه قتل عمد از موارد عوامل رافع مسئولیت‌ خارج کنند.مقاله حاضر با بررسی اکراه و اضطرار در اساسنامه دادگاه‌ کیفری بین المللی این دو را به عنوان عوامل رافع مسئولیت شناسایی‌ می‌کند ...  بیشتر

ترجمه: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ژاپن

اسماعیل عبداللهی

دوره 67، شماره 45 ، دی 1382، ، صفحه 178-198

چکیده
  ژاپن یکی از مهمترین کشورهای صنعتی جهان به شمار می‌رود و فعالیتهای صنعتی و تجاری در ابعاد و سطوح مختلف در آن جریان دارد. در توسعه اقتصادی و صنعتی این کشور،علاوه بر سرمایه‌های داخلی، سرمایه‌های خارجی نیز نقشی اساسی ایفا کرده است که نتیجه آن تأسیس‌ و پیدایش مجموعه‌های متنوع صنعتی وتجاری بوده است.با پیدایش این‌ ساختارهای جدید،تدوین ...  بیشتر