کلیدواژه‌ها = قرارداد
عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی

دوره 83، شماره 108، دی 1398، صفحه 25-49

10.22106/jlj.2020.109586.2773

سیدمصطفی محقق داماد؛ خشایار اسفندیاری فر


بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه

دوره 81، شماره 97، فروردین 1396، صفحه 143-162

10.22106/jlj.2017.25905

محمد روشن؛ غفور خوئینی؛ آزاد فلاحی


تبیین ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش ساختمان

دوره 78، شماره 85، فروردین 1393، صفحه 45-82

10.22106/jlj.2014.11320

سیدمحمدصادق طباطبائی؛ عباس کیانی


رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها

دوره 77، شماره 82، تیر 1392، صفحه 39-63

10.22106/jlj.2013.10827

فرهاد پروین؛ عظیم اکبری رودپشتی


قلمرو قرارداد و حقوق کیفری

دوره 75، شماره 76، دی 1390، صفحه 123-155

10.22106/jlj.2011.11071

عبدالله خدابخشی


معاملات قابل ابطال در حقوق ایران

دوره 67، شماره 43، تیر 1382، صفحه 71-92

حبیب طالب احمدی