دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق خصوصی
مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف

محمد مجتبی رودیجانی؛ حکمت اله عسکری؛ بهنام انصافی آذر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.2009062.5399

چکیده
  حق حبس توسط حقوقدانان در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می گردد. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع مطرح گردیده و حقوقدانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس تنها به این ماده پرداخته اند. لیکن توجه به سایر مقررات و بررسی فقهی و تطبیق با حقوق خارجی نشان می دهد که دو نوع حق حبس در حقوق ایران قابل شناسائی است:1- «حق حبس ...  بیشتر

حقوق خصوصی
عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی

سیدمصطفی محقق داماد؛ خشایار اسفندیاری فر

دوره 83، شماره 108 ، دی 1398، ، صفحه 25-49

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.109586.2773

چکیده
  پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی‌کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله‌ها متوسل می‌شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می‌توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در ...  بیشتر

بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه

محمد روشن؛ غفور خوئینی؛ آزاد فلاحی

دوره 81، شماره 97 ، فروردین 1396، ، صفحه 143-162

https://doi.org/10.22106/jlj.2017.25905

چکیده
  معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکل­گیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم می­شود. هر یک از این اصطلاحات سه­گانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانون­گذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ...  بیشتر

تبیین ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش ساختمان

سیدمحمدصادق طباطبائی؛ عباس کیانی

دوره 78، شماره 85 ، فروردین 1393، ، صفحه 45-82

https://doi.org/10.22106/jlj.2014.11320

چکیده
  این مقاله در صدد یافتن ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش ساختمان بوده و به جهت اینکه در قانون مربوط، صحبت از مالکیت به عمل آمده، پس از طرح مسئله، در مباحث مقدماتی، بالضروره به تبیین مفهوم مالکیت و تعریف بیع در قانون مدنی ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث، دکترین حقوق درمورد قرارداد پیش‌فروش ساختمان و مطابقت آن با هریک ...  بیشتر

رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها

فرهاد پروین؛ عظیم اکبری رودپشتی

دوره 77، شماره 82 ، تیر 1392، ، صفحه 39-63

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10827

چکیده
  تنوع موضوعات قراردادی و گسترۀ وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بین‌الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث‌ها باشد. در حقوق ایران، مادۀ 968 قانون مدنی، مورد بررسی‌های متعدد بوده است. این بررسی‌ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیق‌تر به این ...  بیشتر

قلمرو قرارداد و حقوق کیفری

عبدالله خدابخشی

دوره 75، شماره 76 ، دی 1390، ، صفحه 123-155

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11071

چکیده
   به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید می‌شود؛ گویی‌که برای پیوند، هم کفو نیستند و نمی‌توانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد می‌کند که تحلیل‌های مدنی را بی‌سبب نباید وارد حوزه‌ی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایه‌ی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه ...  بیشتر

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران

حبیب طالب احمدی

دوره 67، شماره 43 ، تیر 1382، ، صفحه 71-92

چکیده
  به حکم وضعی قرارداد،که عبارت است از صحت،بطلان و عدم‌ نفوذ،وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند.برخی از این وضعیتهای‌ حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدیدی تبدیل شوند.مثلا قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند.قراردادهای قابل ابطال‌ با قراردادهای قابل فسخ یا قابل ...  بیشتر