کلیدواژه‌ها = صلاحیت
نحوه اعمال صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم فضای مجازی

دوره 78، شماره 88، دی 1393، صفحه 37-64

10.22106/jlj.2014.13328

گودرز افتخارجهرمی؛ ابراهیم اسلامی


ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

دوره 77، شماره 82، تیر 1392، صفحه 9-38

10.22106/jlj.2013.10826

محمد امامی؛ مهستی سلیمانی


دیوان کیفری بین المللی با نگاهی به حقوق ایران

دوره 67، شماره 44، مهر 1382، صفحه 89-97

سید عباس پورهاشمی