کلیدواژه‌ها = اکراه
حکم اکراه در حدود؛‌ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 109-129

10.22106/jlj.2021.136668.3685

مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی‌پور واجارگاه


جبران خسارات ازالۀ بکارت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیّه

دوره 77، شماره 83، مهر 1392، صفحه 113-150

10.22106/jlj.2013.10822

کامران محمودیان اصفهانی؛ محمود مالمیر


اکراه و اضطرار در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

دوره 68، شماره 46، فروردین 1383، صفحه 68-76

حسین میرمحمد صادقی