کلیدواژه‌ها = حاکمیت قانون
اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران

دوره 80، شماره 96، دی 1395، صفحه 125-153

10.22106/jlj.2016.24722

جعفر شفیعی سردشت؛ علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ علی قانعی


مطالعه‌ی تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت‌های گزینشی

دوره 76، شماره 78، تیر 1391، صفحه 211-246

10.22106/jlj.2012.11060

علی اکبر گرجی؛ یونس فتحی