کلیدواژه‌ها = خصوصی‌سازی
امکان یا امتناع خصوصی‎ سازی امور مربوط به قوه قضاییه

دوره 82، شماره 104، دی 1397، صفحه 179-213

10.22106/jlj.2018.34685

سید محمدمهدی غمامی؛ مهدی مرادی برلیان


کیفرزدایی از جرایم کسب و کار

دوره 80، شماره 94، تیر 1395، صفحه 95-116

10.22106/jlj.2016.21939

مجتبی جعفری


شکل‌گیری زندان‌های خصوصی و مطالعه تطبیقی آن در ایران و آمریکا

دوره 77، شماره 83، مهر 1392، صفحه 9-34

10.22106/jlj.2013.10817

احمد حاجی ده آبادی؛ مرتضی جلیل زاده